"Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in hun kinderen iets bijzonders zien. Ze hebben gelijk. De mogelijkheden zijn onbeperkt"

Godfried Bomans [1913-1971]

Daarom Stichting Passend Onderwijs

Al een jaar na de invoering van de wet kwamen de eerste resultaten naar buiten van vier onderzoeken over Passend Onderwijs (d.i. DUO, de SP, de AVS en de Kinderombudsman). Ondertussen heeft DUO ook een vervolgonderzoek gepubliceerd ('Twee jaar na de invoering'). Over veel zijn de onderzoekers eensluidend. En over één onderwerp hanteerden ze zelfs nagenoeg identieke woorden: 'Het schort bij Passend Onderwijs aan de benodigde veranderingen'. Redenen genoeg dus om op zoek te gaan naar wat er anders kan. Naar wat gewenst is. Niet naar wat er anders moet! Daarom de Stichting Passend Onderwijs.


SPO is onafhankelijk en met name gericht op de benodigde inrichting van het (primaire) onderwijsproces
Meldpunt Passend Onderwijs
Verbaasd

Verrast door de onderzoeken?

Nee, zeker niet. Stelselwijzigingen leiden nu eenmaal stelselmatig tot knelpunten. Maar wat doet de Stichting Passend Onderwijs (SPO) met die obstakels? Ze allemaal opruimen is geen realistische ambitie. Om die reden kiest SPO voor een aanpak waarin het samen met school en ouders kiest voor drie concrete kernactiviteiten:

  1. De geconstateerde problemen in kaart brengen. Dit doen we door middel van het meldpunt Passend Onderwijs.
  2. Het ontwikkelen van Routeplanners. Dit zijn handige routes waarin we school en ouders (online) begeleiden in het tot stand brengen van hun communicatie en daarbinnen samen beredeneerde afspraken maken over de thema’s van Passend Onderwijs.
  3. De kwaliteit van Passend Onderwijs via ons Register blijvend verhogen door het certificeren van scholen die een route van de Routeplanner succesvol doorlopen hebben.

Contact